* Курсовете са валидни за суми до 2 000 EUR или равностойността им в USD. За суми над 2 000.01 EUR курсът е по договаряне.